برای اولین بار در دنیا ۱ ملیارد نفر از facebook (فیسبوک) در ۲۴ ساعت استفاده کردند !!مارک زاکر برگ گفت که در بعد از ظهر سه شنبه هفته قبل میل شمار facebook (فیسبوک) آمار عجیبی را نشان داد و آن هم این بود که از هر ۷ نفر در دنیا در ۲۴ ساعت گذشته در فیسبوک بوده است.
مارک زاکربرگ میگه:"وقتی صحبت از بعد اقتصادی و مالی میشه ما از اعداد میانگین استفاده میکنیم ولی این یک چیز دیگست ، این اولین قدم ما در ارتباط پیدا کردن به تمام دنیاست !!!".

وقتی که مارک زاکر برگ در سال ۲۰۰۴ اولین نسخه facebook (فیسبوک) رو در گوشه اتاقش در خوابگاه دانشگاه هاروارد طراحی کرد ، این شبکه اجتماعی یعنی facebook (فیسبوک) تبدیل به دومین سایت پر ترافیک در آمریکا و دنیا شد . در حال حاضر این شبکه اجتماعی آمار استفاده ۱٫۴۹ ملیارد نفر کاربر فعال رو در ماه منتشر میکنه ، که این آمار ماهانه برابر دو سومه آمار ۲۴ ساعته بین روزهای دوشنبه و سه شنبه بوده ، فیسبوک داره پیشرفت میکنه چه شما بخواهید و چه نخواهید .