کاربر برتر ماه
 • کاربر برتر ماه

 • طبق قوانین موجود در (این تاپیک) هرماهه کاربران فعال انجمن طی یک نظرسنجی معرفی میشوند و با رای اعضاء انجمن نفر اول این نظر سنجی به عنوان کاربر برتر ماه انتخاب میشود

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Emoji
 • :38:
  38
  38
 • :6:
  6
  6
 • :27:
  27
  27
 • :48:
  48
  48
 • :16:
  16
  16
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :26:
  26
  26
 • :47:
  47
  47
 • :15:
  15
  15
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :57:
  57
  57
 • :25:
  25
  25
 • :46:
  46
  46
 • :14:
  14
  14
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :56:
  56
  56
 • :24:
  24
  24
 • :45:
  45
  45
 • :13:
  13
  13
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34
 • :55:
  55
  55
 • :23:
  23
  23
 • :44:
  44
  44
 • :12:
  12
  12
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :54:
  54
  54
 • :22:
  22
  22
 • :43:
  43
  43
 • :11:
  11
  11
 • :32:
  32
  32
 • :53:
  53
  53
 • :21:
  21
  21
 • :42:
  42
  42
 • :10:
  10
  10
 • :31:
  31
  31
 • :52:
  52
  52
 • :20:
  20
  20
 • :41:
  41
  41
 • :9:
  9
  9
 • :30:
  30
  30
 • :51:
  51
  51
 • :19:
  19
  19
 • :40:
  40
  40
 • :8:
  8
  8
 • :29:
  29
  29
 • :50:
  50
  50
 • :18:
  18
  18
 • :39:
  39
  39
 • :7:
  7
  7
 • :28:
  28
  28
 • :49:
  49
  49
 • :17:
  17
  17
 • soldier-baby
 • :revolver-soldier-ba
  Revolver Soldier Baby
  Revolver Soldier Baby
 • :angry-soldier-baby:
  Angry Soldier Baby
  Angry Soldier Baby
 • :pepsi-soldier-baby:
  Pepsi Soldier Baby
  Pepsi Soldier Baby
 • :active-soldier-baby
  Active Soldier Baby
  Active Soldier Baby
 • :little-soldier-baby
  Little Soldier Baby
  Little Soldier Baby
 • :ko-soldier-baby:
  Ko Soldier Baby
  Ko Soldier Baby
 • :tongue-soldier-baby
  Tongue Soldier Baby
  Tongue Soldier Baby
 • :headache-soldier-ba
  Headache Soldier Baby
  Headache Soldier Baby
 • :thinking-soldier-ba
  Thinking Soldier Baby
  Thinking Soldier Baby
 • :happy-soldier-baby-
  Happy Soldier Baby
  Happy Soldier Baby
 • :thank-you-soldier-b
  Thank You Soldier Baby
  Thank You Soldier Baby
 • :faint-soldier-baby:
  Faint Soldier Baby
  Faint Soldier Baby
 • :spit-soldier-baby:
  Spit Soldier Baby
  Spit Soldier Baby
 • :cola-soldier-baby:
  Cola Soldier Baby
  Cola Soldier Baby
 • :shy-soldier-baby-em
  Shy Soldier Baby Emoticon
  Shy Soldier Baby Emoticon
 • :clapping-soldier-ba
  Clapping Soldier Baby
  Clapping Soldier Baby
 • :shooting-soldier-ba
  Shooting Soldier Baby
  Shooting Soldier Baby
 • :challenger-soldier-
  Challenger Soldier Baby
  Challenger Soldier Baby
 • :ritual-soldier-baby
  Ritual Soldier Baby
  Ritual Soldier Baby
 • :annoyed-soldier-bab
  Annoyed Soldier Baby
  Annoyed Soldier Baby
 • Generic Smilies
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!